Written by MSM bloeddonatie, vaccinatie

Keynote: weerstand tegen bloedtransfusie en vaccinatie

Op donderdag 19 mei 2022 gaf ik een keynotepresentatie op het jaarcongres “Afweer een weerstand” van de Nederlandse Vereniging van Bloedtransfusies. Mijn presentatie ging over de vraag hoe artsen moeten omgaan met patiënten die bloed van Covid-19 gevaccineerde donors weigeren, en of dit ethisch een andere vraag is dan Jehovah’s getuigen die transfusies categorisch weigeren. Ik heb dit als een dilemma gepresenteerd tussen twee opties:

Enerzijds is het domweg negeren van claims op alternatieven voor bloeddonatie niet evident omdat transfusie bij sommige mensen op echt diepgevoelde bezwaren stuit.

Anderzijds gaat de ruimte, tijd, en energie die je geeft aan het accomoderen van deze bezwaren onvermijdelijk te koste van de aandacht en tijd die je aan andere patiënten kunt geven.

Ik heb gepleit voor een benadering van tandenknarsend tolereren waarbij elk geval in de context op inhoudelijke gronden moet worden beoordeeld, in samenhang met onderliggend wereldbeeld van de patiënt.