Welkom!

Ik ben hoogleraar Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University en voorzitter van de afdeling Grondslagen en Methoden van het Recht.

Tot augustus 2022 was ik universitair hoofddocent Rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en academisch directeur van het Paul Scholten Centre for Jurisprudence.

Onderzoeksinteresse

Mijn onderzoek draait om de vraag hoe constitutionele liberaal-democratieën moeten omgaan met gevallen waarbij grondrechten botsen, of conflicten tussen grondrechten en andere centrale idealen binnen constitutionele democratieën: de rechtsstaat of democratie. Ik bestudeer grondrechten zowel als rechtsfilosofische concepten, maar ook als juridisch afdwingbare rechten zoals ze zijn geformaliseerd in constituties en mensenrechtenverdragen, in het bijzonder het EVRM.

Ik heb een groot aantal van dergelijke juridische geschillen en beleidsdilemma’s geanalyseerd:

Onderwijs

Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Maastricht University ben ik verantwoordelijk voor, of betrokken bij de volgende vakken:

  • Legal Philosophy (Bachelor European Law School);
  • Foundations of Global Law (Master Globalisation and Law, from the academic year 2023-24 onwards);
  • The Foundations of European Institutionalization (Master European Law School, from the academic year 2023-24 onwards);
  • Tussen publiek en privaat: een metajuridische analyse (Master Nederlands recht, vanaf academiejaar 2023-24);
  • Foundations of Law (Bachelor European Law School, from the academic year 2023-24 onwards.)

Publicaties en CV

De regulering van vaccinatie

Tussen 2013 en 2021 draaide mijn onderzoek vooral rond de (juridische) regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, polio en kinkhoest. 
In januari 2022 hebben Marcel Verweij en ik ons boekmanuscript afgerond, getiteld: Inducing Immunity: Justifying Immunization Policies in Times of Vaccine Hesitancy afgerond (forthcoming with MIT-Press, Basic Bioethics series). Hierin beantwoorden we de vraag onder welke voorwaarden vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio door de overheid verplicht kan worden gesteld. 

Gezondheidsraad

Van 2017 tot 2022 was ik lid van de Gezondheidsraad, daarbinnen lid van de Vaste commissie Vaccinaties (2017–2022), de Tijdelijke Commissie Medische aspecten Covid-19 (2020–2021) en de Tijdelijke Commissie HPV (2017–2019).

Ongelijke behandeling MSM mannen bij bloeddonatie

Voor Sanquin voerde ik samen met Marcel Verweij een ethisch onderzoeksproject uit naar het wervingsbeleid van donoren. Tot 2021 golden voor mannen die sex hebben met mannen (MSM) strengere regels dan voor andere donoren. Sommigen zien dit als discriminerend en stigmatiserend. Hoe kan de veiligheid van donorbloed gegarandeerd worden zonder onnodig discriminerende donorwerving? Ons rapport heeft aan de grondslag gelegen van een meer inclusief donorselectiebeleid dat op 1 september 2021 in ingevoerd.

In mei 2022 is het donorselectiebeleid, in lijn met ons advies, verder versoepeld. Het academisch artikel waar dit allemaal op gebaseerd is, “Facing Difficult but Unavoidable Choices: Donor Blood Safety and Deferral of Men Who Have Sex with Men” is gepubliceerd in het tijdschrift Bioethics.


Foto © Annabel Oosteweeghel bij NRC interview van Floor Rusman: “Twijfelende ouders bereik je niet op Twitter” van 27 november 2018. [PDF]

Last modified: 5 mei 2023

Comments are closed.