To English page

Welkom op mijn homepage. Ik ben universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik:

Ik ben gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In mijn onderzoek gebruik ik hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In mijn recente werk richt ik me vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering.

In 2013 was ik als gastonderzoeker verbonden aan het Centre for the Study of Social Justice van de Universiteit van Oxford.

In 2015 ben ik als "visiting fellow" verbonden aan Ripple (Research in Political Philosophy in Leuven), bij het Hoger Instituut voor Filosofie van de Universiteit van Leuven.

Voordat ik in Amsterdam kwam werken, heb ik politieke theorie gedoceerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rechtstheorie aan de Universiteit van Tilburg.


Begeleiding promovendi:

Gedoceerde cursussen:

Recente academische publicaties en papers:


Recente bijdragen aan publieke debatten:


"Core" publicaties:Laatste aanpassing: september 2015