To English page
Naar homepage op de Universiteit van Amsterdam

Welkom op mijn homepage. Ik ben universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast ben ik:


Vaccinatie
Sinds 2013 heb ik mij in mijn onderzoek vooral gericht op de (juridische) regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, polio en kinkhoest. Ik werk op dit moment samen met Marcel Verweij aan een Engelstalige monografie getiteld: Inducing Immunity. The Regulation of Vaccination. Hierin beantwoorden we de vraag onder welke voorwaarden vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio door de overheid verplicht kan worden gesteld.

Specialisatie
Ik ben gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In mijn onderzoek gebruik ik hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In mijn recente werk richt ik me vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering.


Begeleiding promovendi:

Gedoceerde cursussen:

Recente academische publicaties en papers:


"Core" publicaties:

Voordat ik in Amsterdam kwam werken, heb ik politieke theorie gedoceerd aan de Radboud Universiteit Nijmegn en rechtstheorie aan de Universiteit van Tilburg.
Foto van Annabel Oosteweeghel bij Twijfelende ouders bereik je niet op Twitter” – Interview met Floor Rusmann voor NRC Next/Handelsblad 27 november 2018. PDF van de krantopmaak.