Written by vaccinatie

“Soms moet de overheid interveniëren in publiek debat”

Het is legitiem dat de overheid desinformatie op sociale media over de volksgezondheid weerspreekt. In die zin is de Denktank Desinformatie van het Ministerie van VWS legitiem. Het ministerie van VWS had alleen wel wat transparanter mogen zijn over het doel en de leden van de de denktank. Zo beargumenteerde ik, samen met Marcel Verweij, in het NRC-Handelsblad van 2 mei.

Een betrouwbaar ministerie van VWS moet ook haar verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van de dalende vaccinatiegraad. … Gezien deze verantwoordelijkheid was het zeker een goed idee van de staatssecretaris om professionals te faciliteren hun bijdrage aan het publieke debat te leveren. Maar het was beter geweest als het ministerie vanaf het begin transparant was geweest over opzet en leden van de denktank – er was immers niets te verbergen. Dat had de sleetse spookverhalen over een “geheim genootschap” (Rosanne Hertzberger) kunnen voorkomen.