Written by Maastricht University, Rechtswetenschap

2 december: symposium over fundamentele rechten en de positie van de rechter

2 december: symposium over fundamentele rechten en de positie van de rechter

Bij rechtszaken tegen bedrijven of de Staat wordt vaak aanspraak gemaakt op fundamentele rechten of mensenrechten. Wat zijn de consequenties hiervan voor de rol van de rechter? Mag de rechter individuele mensenrechten interpreteren of maakt hij hiermee inbreuk op de trias politica? De Open Universiteit en de Universiteit Maastricht organiseren op vrijdag 2 december 2022 in het Nutshuis in Den Haag een symposium over dit soort thema’s op het snijvlak van het staatsrecht, de rechtstheorie en de beroepsethiek.

Sprekers:

 • prof. dr. mr. Ruth de Bock (Hoge Raad)
 • prof. dr. Koen Lemmens (Katholieke Universiteit Leuven)
 • prof. dr. mr. Ingrid Leijten (Tilburg University)
 • prof. dr. Philip Langbroek (Universiteit Utrecht)
 • mr. dr. Arie-Jan Kwak (universiteit Leiden)
 • prof. dr. Roland Pierik (Universiteit Maastricht)
 • mr. Adelheid van Luipen (Universiteit Maastricht/UvA)
 • dr. mr. Derk Venema (Open Universiteit)
 • mr. Laura Davies (Radboud Universiteit)
 • prof. dr. Rick Lawson (Universiteit Leiden)
 • mr. dr. Joseph Fleuren (Radboud Universiteit)
 • prof. mr. Monica Claes (Universiteit Maastricht)