Written by Maastricht University, Rechtswetenschap

1 december: inaugurale rede in Maastricht

Op vrijdag 1 december 2023 om 16:30u zal ik in de Aula van de Universiteit Maastricht (Minderbroedersberg 4-6) het ambt van hoogleraar Rechtsfilosofie aanvaarden met het uitspreken van een rede, getiteld:

“On the Necessity of Judicial Review for Democratic Governance”

Ik nodig je van harte uit om deze academische plechtigheid en de aansluitende receptie bij te wonen. Hier tref je de officiële uitnodiging aan voor de academische plechtigheid. Zou je vóór 17 november 2023 via law-foundations@maastrichtuniversity.nl willen laten weten of je aanwezig zult zijn bij de oratie?

Hoogleraren die willen deelnemen aan het cortège, worden daarnaast verzocht zich aan te melden via phd-office@maastrichtuniversity.nl

Ik zie er naar uit om jullie op 1 december te verwelkomen.