Publications in Dutch refereed journals

"Dan toch maar een vaccinatieplicht?" - naar aanleiding van de recente mazelenuitbraak, Nederlands Juristenblad (2013 vol. 88, no. 40, pp. 2798-2807).

"Het EHRM en het Europees rechtsstatelijke deficiet: Een analyse van de Lautsi-zaak," Nederlands Juristenblad (2012, no. 20. vol. 1170, pp. 1382-1389). [omslag]

"Burgerschap en inburgering," Recht der Werkelijkheid (2012 vol. 33, no. 1, pp. 20-40).

"Because it is normative, stupid! Over de rol van politieke theorie binnen de politicologie" Res Publica (2011, vol. 53, no. 1, pp. 9-29).

"Werken aan een gezondere wereld? De medicijnindustrie kritisch in kaart gebracht" Academische Boekengids (2011, vol. 87, pp. 10-12).

"Mind the gap! Over het (vermeende) belang van de verschillen tussen common law en civil law voor de rechtsfilosofie" Recht der Werkelijkheid (2010 vol. 31, no. 2, pp. 249-53).

Het egalitarisme tussen gelijk burgerschap en gelijke omstandighedenAlgemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (2007, vol. 99, no. 1, pp. 16-33).

“The necessity of categories and the inevitability of separation” Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, (2006, vol 35. no. 3, pp. 252-263).

“Het testen van medicijnen door westerse bedrijven in ontwikkelingslanden: Het onderscheid tussen moreel wenselijke en onaanvaardbare vormen” Ethiek & Maatschappij (2006, vol. 9 no. 3, pp. 42-60).

Westers beleid tegen kinderarbeid: Een politiek-theoretische beschouwing,Beleid en Maatschappij, (2005, vol. 32 no. 3, pp. 128-138, Co-authored with Mijke Houwerzijl).

Culturele verschillen binnen de liberaal-democratische rechtsstaat,” Migrantenstudies, (2003 vol. 20, nr. 3, pp. 67-82).

Een verdediging van het multiculturalisme vanuit een liberaal-egalitair perspectief,” Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, (2002, vol 31. no. 3, pp. 251-266).

Dworkins keuzen en omstandigheden. Een politiek-filosofische fundering van een arbeidsongeschiktheids­wetgeving,” Acta Politica, (1996, vol. 31, nr. 1, pp. 25-52).